Quyết định Ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kính gởi Qúy thầy cô các Trường/Viện/Khoa 

Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính gởi quý thầy/cô các Trường/Viện/Khoa văn bản Quyết định số 1282/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 10 tháng 05 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Quý thầy cô vui lòng truy cập văn bản đính kèm để nắm thông tin nhằm triển khai thực hiện đúng quy định.

Mọi thắc mắc và hướng dẫn vui lòng liên hệ số điện thoại nội bộ của Trung tâm Đảm bảo chất lượng (603)

Trân trọng,

TT.ĐBCL