Kiểm định

Sáng ngày 26/6/2022, Trường Đại học Duy Tân đã phối hợp với Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục – Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng Việt Nam khai mạc đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng giáo dục chu kì 2, giai đoạn 2017-2022. Đây là đợt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo chu kỳ 5 năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
18/07/2022
Ngày 08/06/2022, Trường Đại học Duy Tân đã đón Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài Cơ sở Giáo dục đại học đến khảo sát sơ bộ và chuẩn bị đánh giá chính thức Trường Đại học Duy Tân từ ngày 27/06-02/07/2022.
18/07/2022
ABET-Accreditation Board for Engineering and Technology (Hội đồng Kiểm định các Chương trình Đào tạo Kỹ thuật - Công nghệ), Mỹ đã công bố kết quả kiểm định chương trình đào tạo Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử của Trường Đại học Duy Tân.
23/10/2021
ABET-Accreditation Board for Engineering and Technology (Hội đồng Kiểm định các Chương trình Đào tạo Kỹ thuật - Công nghệ), Mỹ đã công bố kết quả kiểm định chương trình đào tạo Công nghệ/Kỹ thuật Phần mềm của Trường Đại học (ĐH) Duy Tân.
18/10/2021
Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục là một quá trình xem xét chất lượng cơ sở giáo dục từ bên ngoài, để khảo sát, đánh giá, từ đó giúp các cơ sở giáo dục cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục một cách bền vững. Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục được thực hiện theo chu kỳ 5 năm với 4 bước: Tự đánh giá; Đánh giá ngoài; Thẩm định kết quả đánh...
25/11/2021