Thông tư Quy định về Cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo

Kính gởi Qúy thầy cô các Trường/Viện/Khoa 

Trung tâm Đảm bảo chất lượng kính gởi quý thầy/cô các Trường/Viện/Khoa văn bản Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT ban hành ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về Cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo

Quý thầy cô vui lòng truy cập văn bản đính kèm để nắm thông tin nhằm triển khai thực hiện đúng quy định.

Mọi thắc mắc và hướng dẫn vui lòng liên hệ số điện thoại nội bộ của Trung tâm Đảm bảo chất lượng (603)

Trân trọng,

TT.ĐBCL

Files đính kèm