Khảo sát sơ bộ Đánh giá ngoài Trường Đại học Duy Tân (giai đoạn 2017-2022)

Ngày 08/06/2022, Trường Đại học Duy Tân đã đón Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài Cơ sở Giáo dục đại học đến khảo sát sơ bộ và chuẩn bị đánh giá chính thức Trường Đại học Duy Tân từ ngày 27/06-02/07/2022.

Buổi Khảo sát có sự tham dự của PGS. TS. Trần Thị Hà - Trưởng đoàn Đánh giá ngoài; ThS. Đinh Tuấn Dũng - Thư ký Đoàn đánh giá ngoài; PGS. TS. Nguyễn Phương Nga - Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục; Anh hùng Lao động, Nhà giáo Ưu tú Lê Công Cơ - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Duy Tân, Các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân cùng các cán bộ, giảng viên là thành viên Hội đồng Tự đánh giá của Đại học Duy Tân và lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban trong toàn trường.

Tại buổi làm việc, PGS. TS. Trần Thị Hà – Trưởng Đoàn đánh giá ngoài đánh giá cao công tác chuẩn bị chu toàn của Nhà trường cho công tác đánh giá cơ sở giáo dục đại học chu kỳ 2 của Trường Đại học Duy Tân. PGS. TS. Trần Thị Hà nhận định chung về công tác chuẩn bị hồ sơ Báo cáo tự đánh giá cơ bản phù hợp với các quy định và hướng dẫn hiện hành của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy vậy, vẫn còn một số công việc cần được tiếp tục hoàn thiện để kịp thực hiện đánh giá ngoài được thuận lợi, chính xác và hiệu quả.

Đoàn Khảo sát đã tiến hành kiểm tra tổng thể hồ sơ minh chứng, trang thiết bị, cơ sở vật chất và các địa điểm để giúp Nhà trường chuẩn bị tốt hơn cho đợt Đánh giá chính thức.

 Sau khi Đoàn khảo sát tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ, minh chứng, thống nhất một số nội dung trong công tác chuẩn bị hồ sơ và cơ sở vật chất, Đại diện thành viên Đoàn đánh giá sơ bộ và Lãnh đạo Trường Đại học Duy Tân đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát sơ bộ của Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài.

(TT.ĐBCL)